Geulsche Boys Bestuur

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, algemeen secretaris en penningmeester:

Voorzitter:
Henk Mullers
voorzitter@geulscheboys.nl

Algemeen secretaris:
Fred Knarren
Westbroek 33A, 6243 CG Geulle
06-51513529
secretariaat@geulscheboys.nl

Penningmeester:
Jordi Hendriks
financien@geulscheboys.nl

Voetbal technische zaken:
Etiënne Devens
e.devens@kpnmail.nl

Facilitair Beheer
Servé Slootmaekers
facilitair@geulscheboys.nl

Activiteiten
Tjomme Dirks
activiteiten@geulscheboys.nl

Overige contactgegevens

Wedstrijdsecretariaat
Huub Dirks
+31 (0)6 51986383
wedstrijdsecretariaat@geulscheboys.nl

Ledenadministratie
Jordi Hendriks
financien@geulscheboys.nl

Trainer

Trainer van de Geulsche Boys seizoen 2019-2020:
Dhr. G. de Renette.