Gedragscode

Gedragscode

Het doel van deze gedragscode is om vooraf duidelijkheid te verschaffen over hoe de voetbalvereniging Geulsche Boys om zal gaan met onacceptabel gedrag van haar spelers, trainers en begeleiders, vóór, tijdens en na wedstrijden en trainingen. De regels gelden voor alle spelers (zijnde senioren, gehele jeugd en veteranen) inclusief alle begeleiding.

Uitgangspunten van de gedragscode:

  • We gedragen ons altijd sportief, ook als de anderen minder sportief zijn;
  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander;
  • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze “een fout” maakt;
  • Winnaar ben je als je ook tegen je verlies kunt. Ook dit hoort bij sporten;
  • Spreek elkaar aan op het gedrag;
  • Tijdens wedstrijden, maar zeker óók tijdens trainingen, geldt dat discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, fysiek geweld, voortdurend negatief commentaar leveren en/of kwetsen van wie dan ook niet wordt geaccepteerd en aanleiding kan zijn voor sancties.

Werkwijze:

Trainers, begeleiders, medespelers of andere aanwezigen kunnen overtreding van de gedragscode melden aan het bestuur. Ingeval het een aangelegenheid van de senioren (incl. veteranen) betreft, wordt dit aan het bestuurslid Voetbal Technische Zaken (VTZ) Senioren gemeld. Ingeval het de jeugd betreft aan het bestuurslid VTZ Junioren. Genoemde bestuursleden zullen d.m.v. hoor en wederhoor de situatie in kaart brengen en deze vervolgens toetsen aan bovengenoemde uitgangspunten. Vervolgens wordt in overleg met het gehele bestuur al dan niet besloten om over te gaan tot sanctionering volgens onderstaand schema. Deze sancties staan los van eventuele sancties opgelegd door de KNVB!

Overtreding van de gedragscode voor de eerste keer:
Er volgt automatisch een schorsing van één wedstrijd, opgelegd door het bestuur.

Overtreding van de gedragscode voor de tweede keer:
Er volgt automatisch een schorsing van drie wedstrijden, opgelegd door het bestuur.

Overtreding van de gedragscodevoor de derde keer:
Je bent – voor de rest van het seizoen – niet meer welkom bij wedstrijden en trainingen van onze voetbalvereniging.