Stand trainingsballenactie

Het aantal gesponsorde trainingsballen op 14 juli 2020 staat al op trotse

78 ⚽

Doel voor de derde moeten bijstellen: op naar de 80 trainingsballen, dat gaat lukken! Met zoveel trainingsballen hebben de Geulsche Boys geen enkel excuus meer om te verliezen……hopelijk is het ballenhok groot genoeg!
Dus hou U niet in het kan nog steeds en onze dank is héééél groot: maak € 25 over op NL37RABO0116511230 onder vermelding van Trainingsbal of reken contant af met Henk Mullers. Bovendien maakt U zelf ook kans op een echte ‘wedstrijdbal’: deze wordt onder de sponsors verloot!

Nogmaals dank aan alle gulle sponsors:

⚽ Ber Hamakers – ⚽ Fam. Knarren – ⚽ Jordi Hendriks – ⚽ Roland Janssen – ⚽ Henk Mullers – ⚽ Wilmy Mullers – ⚽ Jo Kösters – ⚽⚽⚽⚽ Custers consultancy – ⚽ Inca Bouwservice – ⚽ Gastouderbureau ViaViela – ⚽ Chris Geelen – ⚽ Pascal Driessen – ⚽ Fam. Laugs – ⚽ Fam. Duckers – ⚽ Bert Dolmans – ⚽ Geulsche Boys Veteranen – ⚽ Ger Zeegers – ⚽⚽⚽⚽ Patrick Duchateau – ⚽ Noah Vranken – ⚽ Krista Vranken – ⚽ Miriam&Cor Frissen – ⚽ Jesse Grümmer – ⚽⚽ Mike Huntjens – ⚽ Fam. Volders – ⚽ Fam. Mesterom/Bootz – ⚽⚽⚽ Fam. Dirks – ⚽ Tjomme Dirks – ⚽ Jan&Maria Timmermans

⚽⚽ Peter&Josy van de Riet – ⚽ Fam. Zeegers – ⚽⚽ Hub&Carla Swerts – ⚽⚽⚽⚽ Brozo Metaal Geulle – ⚽ Jo Notten – ⚽⚽⚽ Fam. van Eijsden – ⚽ Ruben Petit – ⚽⚽⚽⚽ Assurantiekantoor Louwet – ⚽ Barbara Knarren – ⚽⚽ Frans Maas Freelance Groen – ⚽ Fam. Bogmans – ⚽ Bert&Carola Bindels – ⚽ Fam. Wintjens-Smeets – ⚽ Fam. Severijns – ⚽ Fam. Grummer – ⚽ Geulsche Boys Dames – ⚽ Handelsonderneming Dirks – ⚽⚽ Arno&Bas Dolmans – ⚽ Café ‘t Hemelke – ⚽ Yens Vavier – ⚽⚽ Marjo&Roger Thijssen – ⚽ Ralph Borghans – ⚽ Fam. Philippens-Stassen – ⚽ Franco Catulini – ⚽ Sinne Sietzema
– ⚽ Anja&Rob Spee – ⚽⚽ Nard Ghijsen


Laatste training Jeugd

Omdat ons jaarlijks trainingskamp niet kon doorgaan hebben de Geulsche Boys een beetje extra aandacht besteed aan de laatste jeugd training. Bekijk de foto’s onder aan deze pagina en dan weet hoe leuk het was…….. Oh ja, Niels kon de bal ook niet tegenhouden…..

Foto’s van de laatste training:

20200616LaatsteTraining62
20200616LaatsteTraining65
20200616LaatsteTraining64
20200616LaatsteTraining66
20200616LaatsteTraining63
20200616LaatsteTraining61
20200616LaatsteTraining68
20200616LaatsteTraining67
20200616LaatsteTraining72
20200616LaatsteTraining74
20200616LaatsteTraining75
20200616LaatsteTraining73
20200616LaatsteTraining76
20200616LaatsteTraining78
20200616LaatsteTraining79
20200616LaatsteTraining77
20200616LaatsteTraining80
20200616LaatsteTraining81
20200616LaatsteTraining83
20200616LaatsteTraining84
20200616LaatsteTraining85
20200616LaatsteTraining86
20200616LaatsteTraining82
20200616LaatsteTraining90
20200616LaatsteTraining89
20200616LaatsteTraining88
20200616LaatsteTraining87
20200616LaatsteTraining92
20200616LaatsteTraining91
20200616LaatsteTraining93
20200616LaatsteTraining94
20200616LaatsteTraining96
20200616LaatsteTraining97
20200616LaatsteTraining95
20200616LaatsteTraining99
20200616LaatsteTraining101
20200616LaatsteTraining100
20200616LaatsteTraining102
20200616LaatsteTraining98
20200616LaatsteTraining104
20200616LaatsteTraining106
20200616LaatsteTraining105
20200616LaatsteTraining107
20200616LaatsteTraining103
20200616LaatsteTraining109
20200616LaatsteTraining108
20200616LaatsteTraining111
20200616LaatsteTraining110
20200616LaatsteTraining112
20200616LaatsteTraining113
20200616LaatsteTraining114
20200616LaatsteTraining117
20200616LaatsteTraining118
20200616LaatsteTraining116
20200616LaatsteTraining115
20200616LaatsteTraining119
20200616LaatsteTraining122
20200616LaatsteTraining121
20200616LaatsteTraining123
20200616LaatsteTraining124
20200616LaatsteTraining120
20200616LaatsteTraining125
20200616LaatsteTraining128
20200616LaatsteTraining126
20200616LaatsteTraining129
20200616LaatsteTraining130
20200616LaatsteTraining127
20200616LaatsteTraining132
20200616LaatsteTraining133
20200616LaatsteTraining135
20200616LaatsteTraining131
20200616LaatsteTraining137
20200616LaatsteTraining138
20200616LaatsteTraining136
20200616LaatsteTraining141
20200616LaatsteTraining140
20200616LaatsteTraining139
20200616LaatsteTraining143
20200616LaatsteTraining145
20200616LaatsteTraining146
20200616LaatsteTraining142
20200616LaatsteTraining148
20200616LaatsteTraining149
20200616LaatsteTraining150
20200616LaatsteTraining151
20200616LaatsteTraining152
20200616LaatsteTraining147
20200616LaatsteTraining154
20200616LaatsteTraining155
20200616LaatsteTraining156
20200616LaatsteTraining153
20200616LaatsteTraining157
20200616LaatsteTraining159
20200616LaatsteTraining160
20200616LaatsteTraining158
20200616LaatsteTraining162
20200616LaatsteTraining163
20200616LaatsteTraining161
20200616LaatsteTraining165
20200616LaatsteTraining166
20200616LaatsteTraining164
20200616LaatsteTraining167
20200616LaatsteTraining169
20200616LaatsteTraining2
20200616LaatsteTraining168
20200616LaatsteTraining4
20200616LaatsteTraining5
20200616LaatsteTraining3
20200616LaatsteTraining7
20200616LaatsteTraining8
20200616LaatsteTraining9
20200616LaatsteTraining6
20200616LaatsteTraining11
20200616LaatsteTraining12
20200616LaatsteTraining10
20200616LaatsteTraining14
20200616LaatsteTraining15
20200616LaatsteTraining16
20200616LaatsteTraining13
20200616LaatsteTraining18
20200616LaatsteTraining19
20200616LaatsteTraining20
20200616LaatsteTraining17
20200616LaatsteTraining22
20200616LaatsteTraining23
20200616LaatsteTraining21
20200616LaatsteTraining24
20200616LaatsteTraining26
20200616LaatsteTraining27
20200616LaatsteTraining28
20200616LaatsteTraining29
20200616LaatsteTraining25
20200616LaatsteTraining30
20200616LaatsteTraining31
20200616LaatsteTraining33
20200616LaatsteTraining34
20200616LaatsteTraining35
20200616LaatsteTraining32
20200616LaatsteTraining37
20200616LaatsteTraining38
20200616LaatsteTraining36
20200616LaatsteTraining40
20200616LaatsteTraining42
20200616LaatsteTraining41
20200616LaatsteTraining43
20200616LaatsteTraining39
20200616LaatsteTraining45
20200616LaatsteTraining46
20200616LaatsteTraining44
20200616LaatsteTraining48
20200616LaatsteTraining49
20200616LaatsteTraining50
20200616LaatsteTraining47
20200616LaatsteTraining51
20200616LaatsteTraining53
20200616LaatsteTraining54
20200616LaatsteTraining52
20200616LaatsteTraining56
20200616LaatsteTraining57
20200616LaatsteTraining55
20200616LaatsteTraining58
20200616LaatsteTraining59
20200616LaatsteTraining60
previous arrow
next arrow
20200616LaatsteTraining62
20200616LaatsteTraining65
20200616LaatsteTraining64
20200616LaatsteTraining66
20200616LaatsteTraining63
20200616LaatsteTraining61
20200616LaatsteTraining68
20200616LaatsteTraining67
20200616LaatsteTraining72
20200616LaatsteTraining74
20200616LaatsteTraining75
20200616LaatsteTraining73
20200616LaatsteTraining76
20200616LaatsteTraining78
20200616LaatsteTraining79
20200616LaatsteTraining77
20200616LaatsteTraining80
20200616LaatsteTraining81
20200616LaatsteTraining83
20200616LaatsteTraining84
20200616LaatsteTraining85
20200616LaatsteTraining86
20200616LaatsteTraining82
20200616LaatsteTraining90
20200616LaatsteTraining89
20200616LaatsteTraining88
20200616LaatsteTraining87
20200616LaatsteTraining92
20200616LaatsteTraining91
20200616LaatsteTraining93
20200616LaatsteTraining94
20200616LaatsteTraining96
20200616LaatsteTraining97
20200616LaatsteTraining95
20200616LaatsteTraining99
20200616LaatsteTraining101
20200616LaatsteTraining100
20200616LaatsteTraining102
20200616LaatsteTraining98
20200616LaatsteTraining104
20200616LaatsteTraining106
20200616LaatsteTraining105
20200616LaatsteTraining107
20200616LaatsteTraining103
20200616LaatsteTraining109
20200616LaatsteTraining108
20200616LaatsteTraining111
20200616LaatsteTraining110
20200616LaatsteTraining112
20200616LaatsteTraining113
20200616LaatsteTraining114
20200616LaatsteTraining117
20200616LaatsteTraining118
20200616LaatsteTraining116
20200616LaatsteTraining115
20200616LaatsteTraining119
20200616LaatsteTraining122
20200616LaatsteTraining121
20200616LaatsteTraining123
20200616LaatsteTraining124
20200616LaatsteTraining120
20200616LaatsteTraining125
20200616LaatsteTraining128
20200616LaatsteTraining126
20200616LaatsteTraining129
20200616LaatsteTraining130
20200616LaatsteTraining127
20200616LaatsteTraining132
20200616LaatsteTraining133
20200616LaatsteTraining135
20200616LaatsteTraining131
20200616LaatsteTraining137
20200616LaatsteTraining138
20200616LaatsteTraining136
20200616LaatsteTraining141
20200616LaatsteTraining140
20200616LaatsteTraining139
20200616LaatsteTraining143
20200616LaatsteTraining145
20200616LaatsteTraining146
20200616LaatsteTraining142
20200616LaatsteTraining148
20200616LaatsteTraining149
20200616LaatsteTraining150
20200616LaatsteTraining151
20200616LaatsteTraining152
20200616LaatsteTraining147
20200616LaatsteTraining154
20200616LaatsteTraining155
20200616LaatsteTraining156
20200616LaatsteTraining153
20200616LaatsteTraining157
20200616LaatsteTraining159
20200616LaatsteTraining160
20200616LaatsteTraining158
20200616LaatsteTraining162
20200616LaatsteTraining163
20200616LaatsteTraining161
20200616LaatsteTraining165
20200616LaatsteTraining166
20200616LaatsteTraining164
20200616LaatsteTraining167
20200616LaatsteTraining169
20200616LaatsteTraining2
20200616LaatsteTraining168
20200616LaatsteTraining4
20200616LaatsteTraining5
20200616LaatsteTraining3
20200616LaatsteTraining7
20200616LaatsteTraining8
20200616LaatsteTraining9
20200616LaatsteTraining6
20200616LaatsteTraining11
20200616LaatsteTraining12
20200616LaatsteTraining10
20200616LaatsteTraining14
20200616LaatsteTraining15
20200616LaatsteTraining16
20200616LaatsteTraining13
20200616LaatsteTraining18
20200616LaatsteTraining19
20200616LaatsteTraining20
20200616LaatsteTraining17
20200616LaatsteTraining22
20200616LaatsteTraining23
20200616LaatsteTraining21
20200616LaatsteTraining24
20200616LaatsteTraining26
20200616LaatsteTraining27
20200616LaatsteTraining28
20200616LaatsteTraining29
20200616LaatsteTraining25
20200616LaatsteTraining30
20200616LaatsteTraining31
20200616LaatsteTraining33
20200616LaatsteTraining34
20200616LaatsteTraining35
20200616LaatsteTraining32
20200616LaatsteTraining37
20200616LaatsteTraining38
20200616LaatsteTraining36
20200616LaatsteTraining40
20200616LaatsteTraining42
20200616LaatsteTraining41
20200616LaatsteTraining43
20200616LaatsteTraining39
20200616LaatsteTraining45
20200616LaatsteTraining46
20200616LaatsteTraining44
20200616LaatsteTraining48
20200616LaatsteTraining49
20200616LaatsteTraining50
20200616LaatsteTraining47
20200616LaatsteTraining51
20200616LaatsteTraining53
20200616LaatsteTraining54
20200616LaatsteTraining52
20200616LaatsteTraining56
20200616LaatsteTraining57
20200616LaatsteTraining55
20200616LaatsteTraining58
20200616LaatsteTraining59
20200616LaatsteTraining60
previous arrow
next arrow

Leden bedankt! Sponsor trainingsbal!

Brief aan alle leden van de Geulsche Boys:

Even een teken van leven van het bestuur van de Geulsche Boys. Door de hele corona toestanden zijn we elkaar misschien een beetje uit het zicht verloren. Maar Toon Hermans wist het al: de zon komt op en gaat onder maar nooit uit!

Gelukkig worden steeds meer beperkingen opgeheven en zien we allerlei lichtpuntjes aan de horizon. Als dank voor jullie steun en vertrouwen in de Geulsche Boys bijgaand een kleine blijk van waardering met een knipoog naar de lichtpuntjes….

Schijnt zelfs levens te kunnen redden…

Sponsor en win een wedstrijdbal

Door de corona crisis gaat het helaas financieel ook moeilijker en de trainingsballen van de jeugd en de senioren zijn aan vervanging toe…. Iedereen kan de Geulsche Boys helpen door een trainingsbal te sponsoren! Dit kan al voor € 25 en de eerste 5 ⚽ zijn al binnen!

Wil je ook helpen, onze dank is héééél groot: maak € 25 over op NL37RABO0116511230 onder vermelding van Trainingsbal of reken contant af met Henk. Bovendien maak je zelf ook kans op een echte ‘wedstrijdbal’: deze wordt onder de deelnemers verloot!